Maple

Doskonałe narzędzie do obliczeń matematycznych